HASARSIZ TESPİT

Binalara hasar vermeden kalite kontrolü

Bina incelemesinde 3 ana adım..

MUAYENE

Uzman Mühendislerden oluşan ekibimizle görsel muayene yapıyoruz.

ÖLÇÜMLER

1-3 gün içinde, bina içinde ve yapı oturum alanında ölçümleri tamamlıyoruz.

RAPORLAMA

Belirtilen süre sonunda yapınızın analiz raporunu sizlere sunuyoruz.

Şimdi teklif alın!

Hizmetlerimiz

BİNA TEMELİ ÇALIŞMALARI

» Yapı Temel derinliği
» Temel karakteristikleri
» Temel dayanıklılığı
» Temel altı jeolojik durum
» Temel içi deformasyon
» Temel altı deformasyon

Beton Kalitesi Belirlenmesş
BETON KALİTESİ ÇALIŞMALARI

» Yapılarda betonun sınıfı,
» Beton karakteristikleri
» Beton dayanıklılığı
» Beton içi deformasyon
» Beton paspayları
» Beton içi nemlilik

DONATI NDT ÇALIŞMALARI

» Beton içinde donatılar
» Donatı XYZ sıklığı
» Donatı kalınlıkları
» Korozyon
» Donatı deformasyonları
» Donatı-beton arası ilişkiler

TREMÖR/SİSMİK ÇALIŞMALARI

» Deprem dalgasına reaksiyon
» Bina titreşim haritası
» Temel dayanıklılığı
» Zemin hakim periyodu
» Oturum alanında zemin sınıfı, sıvılaşma, büyütme analizi

Tamamen Hasarsız

NON-DESTRUCTIVE TESTING (NDT)

Binaların deprem öncesi risk analizinde kalite kontrolü gerçekleştirilmesi hizmetlerimiz arasındadır. Bu bağlamda beton yapılarda taşıyıcı kolonlarda, kirişlerde, temel özelliğine sahip tüm yapı elemanlarında gerçekleştirdiğimiz Hasarsız Tespit (NDT) uygulamaları ile yüksek çözünürlük ve doğrulukla teknik risk raporları hazırlıyoruz.

NE YAPIYORUZ?

Geniş ekipman parkımız ve en son teknoloji ile EM (Elektro Manyetik), Ultrasonik/sismik, İndüksiyon yöntemler kullanarak, yapınıza hasar vermeden hızlı, doğru ve ekonomik şekilde problemleri tespit ediyoruz.

Beton yapılarda taşıyıcı kolonlarda, kirişlerde, temel özelliğine sahip tüm yapı elemanlarında gerçekleştirdiğimiz Hasarsız Tespit (NDT) uygulamaları ile yüksek çözünürlük ve doğrulukla teknik risk raporları hazırlıyoruz.

Yapı Jeofiziği

Deprem ÖNCESİ EN ÖNEMLİ HAZIRLIK!

Modern bina ve yapılarda olduğu kadar tarihi yapılarda da önemli olan yapı + zemin parametrelerine ulaşılmasında yapı jeofiziği yöntemleri gereklidir. Yapıda gerçekleştirilen elektrik, EM (elektromanyetik) ve akustik (ses dalgası kaynaklı) yöntemlerle binanın beton, temel dayanımlarını, zeminin özelliklerini belirleyebilir, deprem anında binanın nasıl davranacağı konusunda kestirimlere gidebilirsiniz.

Binam Güvenli mi?

ONLINE TEKLİF ALIN