EVİMİN DEPREM RİSKİ NEDİR?

Aşağıdaki 12 soruluk testi1 çözerek, yaşadığınız binanın deprem için risk taşıyıp taşımadığını öğrenin.
(Not: Doğru hesaplama için tüm sorulara cevap vermeniz gerekmektedir)

DEĞERLENDİRME

0-6 puan arası: Binanızda ciddi bir deprem riski yok.

7-12 puan arası: Binanızda düşük deprem riski bulunuyor.

13-20 puan arası: Orta deprem riski söz konusu, yapı uzmanlarca incelenmeli.

21-60 puan arası: Binanız, deprem etkilerine açık bir yapıya sahip.

1 : Bu test İTÜ Mezunları Derneği tarafından hazırlanmıştır ve sadece genel bilgi verme amaçlıdır.
Teknik çalışma, deney ve raporlarda kullanılamaz.