DOĞRU, HASSAS ve TAM HASARSIZ YAPI KONTROLÜ

Yapılarda taşıyıcı kolonlarda, kirişlerde, temel özelliğine sahip tüm yapı elemanlarında gerçekleştirdiğimiz Hasarsız Tespit (NDT) uygulamaları ile yüksek çözünürlük ve doğrulukla teknik risk raporları hazırlıyoruz.

Tespit Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz ve binaların depremlere dayanıklılığını raporladığımız çalışmalarda aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz:

 • Taşıyıcı sistem birimlerinde iç süreksizliklerin (çatlak, kırık, vb.) haritalanması (kolon, kiriş, temel),
 • Beton mevcut kalitesi, sınıflandırması ve genel yapı kalitesi, Beton içi nemlilik / su muhteviyatı,
 • Temel haritalanması ve temel birimlerine ait kalite ölçümleri, temel derinliği, temel ile ilişkili kolon iç yapıları ve varsa radye temel ölçüleri,
 • Yapı içi donatı ve tesisatların ve/veya bunlarla bağlantılı korezyon, sızıntı, kaçak, vb. durumlarının yüksek doğruluk oranı ile haritalanması, donatı çapları, boyları, kalınlıklarının hasarsız tespit edilmesi,
 • Yapılarda soruna yol açan veya ileride problem yaratabilecek her türlü genel deformasyonun (oturma, şişme, vb) haritalanması ve tanımlanarak karakterize edilmesi,
 • Bina ile zemin arasındaki ilişki (Deprem dalgası cevabı, Bina titreşim haritası, Temel dayanıklılığı, Zemin hakim periyodu, Oturum alanında zemin sınıfı, sıvılaşma, büyütme analizi)

 • Zemin içi ve yapı içi gözle görünmeyen bozunma, zayıflama, kırık / çatlak zonları,
 • Tarihi yapılarda yığma temel özellikleri, varsa pabuç, çıkıntı, sömel, yatay ağaç veya taş hatıl, döşeme temel taşlarının ayrıntılı haritalanması,
 • Tarihi yapılarda güçlendirme amacıyla kullanılan sistemlerin ve özellikle yapı içi metal (kenet, gergi demirleri, demir hatıl ve benzeri) donatıların ayrıntılı haritalanması,
 • Sanat ve geçici yapılarda süs betonu kalınlığı, beton içeriği ve varsa beton içi metal donatıların geometri ve özellikleri,
 • Tünellerde segment arkası boşlukların, enjeksiyon kalınlıklarının ve segmentlerin beton ve donatı kalitelerinin hasarsız tespit ile kontrol edilmesi

Şimdi teklif alın!