Deprem Dalgalarının Yapıya Ulaşması ve Yapı Üstündeki Etkileri

Dalgalar, özellikle alüvyon ve gevşek zeminlerden kolaylıkla geçerek hedeflerini bulurlar. Deprem dalgalarının; hızları, özellikleri, genlikleri, zemin periyodu, odak noktası ile yapı arasındaki mesafe ve içinden geçtiği zeminin cinsi vb. faktörler, dalganın yapı üzerinde oluşturacağı etkileri belirler.

Yapılan çalışmalar, geçmiş depremler ve sismografik ölçümlerle, her bölgenin kendine has yapısına bağlı olarak zemin ivmeleri belirlenmiştir. Sıkça karşımıza çıkan kırmızı renkle fayların gösterildiği Türkiye haritası, işte bu ivme değerlerine göre tanzim edilmiştir.

Depremin ivmesi, dalga hareketinden dolayı binada da bir ivme meydana getirir. Ancak deprem yer ivmesi ile bina ivmesi arasındaki değer aynı değildir. Yer ivmesi ve binada öngörülen ivme mevcut dokümanlar, saha çalışmaları, eski depremler ve aletsel ölçümlerle bulunmuşken; yapı tasarım ivmesi, deprem yönetmeliği çerçevesinde birçok parametreye bağlı olarak hesaplanır.

Bütün bu verilerden hareketle, tasarım ivmesi ile yapı ağırlığının çarpımı sonucunda bulunacak zıt yönlü atalet kuvveti, “yapıya etkiyen tasarım deprem kuvveti” olarak kabul edilir. Bundan sonra yapılacak iş, bulunan tersinir deprem kuvvetine göre, deprem yönetmeliği ve ilgili standartlar ve mevzuat çerçevesinde yapının tasarlanması, yapı mevcut ise güvenliğinin tahkiki veya güçlendirilmesidir.