Etiket: zemin

  • Yapıların Deprem Davranışına Etkileri

    Yapıların Deprem Davranışına Etkileri

    Birçok durumda yapı-zemin etkileşimi ihmal edilerek zemin “rijit” bir ortam olarak kabul edilmektedir. Ancak gerçekte zemin dış yükler altında şekil değiştiren bir ortamdır

  • Zemin Büyütmesi Hakkında

    Zemin Büyütmesi Hakkında

    Zemin Büyütmesi Hakkında Bir arazide lokal koşullara bağlı olarak oluşabilecek zemin büyütmesinin belirlenmesi, geoteknik deprem mühendisliğinin önemli konularından birini oluşturmaktadır.  Yerel zemin koşullarına bağlı olarak yapılan tasarımlar geoteknik deprem mühendisliğinde büyük önem arz etmektedir. Sismik dalgalar, anakayadan yüzeye doğru hareket etmekte ve zemin tabakalarının özelliklerine göre değişim göstermektedir. Böylece tabakaların hissettikleri dalga frekansı ve genliği…