Kategori: Bilgi Bankası

 • Yapıların Deprem Davranışına Etkileri

  Yapıların Deprem Davranışına Etkileri

  Birçok durumda yapı-zemin etkileşimi ihmal edilerek zemin “rijit” bir ortam olarak kabul edilmektedir. Ancak gerçekte zemin dış yükler altında şekil değiştiren bir ortamdır

 • Zemin Büyütmesi Hakkında

  Zemin Büyütmesi Hakkında

  Zemin Büyütmesi Hakkında Bir arazide lokal koşullara bağlı olarak oluşabilecek zemin büyütmesinin belirlenmesi, geoteknik deprem mühendisliğinin önemli konularından birini oluşturmaktadır.  Yerel zemin koşullarına bağlı olarak yapılan tasarımlar geoteknik deprem mühendisliğinde büyük önem arz etmektedir. Sismik dalgalar, anakayadan yüzeye doğru hareket etmekte ve zemin tabakalarının özelliklerine göre değişim göstermektedir. Böylece tabakaların hissettikleri dalga frekansı ve genliği…

 • Sismik Görünmezlik Pelerini

  Sismik Görünmezlik Pelerini

  Sismik Görünmezlik Pelerini Deprem, yüzeyde dikey hareket yaratan ve binaları sallayan dalgalar olarak araziye yayılır. Bazı mühendisler bu hareketi önlemek için bir binanın temeline perde görevi gören ve dalgaları görünmez kılan 100 adet plastik halka yerleştirir. Görünmezlik pelerini, bir deprem sırasında yapıyı kurtarabilir. Binalar için tasarlanan ve deprem dalgalarının binalara etkisini minimuma indirgemeyi öngören bu…

 • Deprem

  Deprem

  Deprem Nedir, Nasıl Oluşur? Yer kabuğu ile çekirdek arasındaki “magma” (yer altında, sıvı veya hamur kıvamında gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik bölge) denilen kısmın dinamik yapısı, yüksek ısı ve yer kabuğundaki çökme gibi etkenler nedeniyle yer altı kuvvetleri oluşur. Depremler de işte bu yer altı kuvvetlerinin meydana getirdiği yatay/düşey yöndeki gerilmeler nedeniyle, yer kabuğunu oluşturan…

 • Deprem Yapı İlişkisi

  Deprem Yapı İlişkisi

  Deprem Dalgalarının Yapıya Ulaşması ve Yapı Üstündeki Etkileri Dalgalar, özellikle alüvyon ve gevşek zeminlerden kolaylıkla geçerek hedeflerini bulurlar. Deprem dalgalarının; hızları, özellikleri, genlikleri, zemin periyodu, odak noktası ile yapı arasındaki mesafe ve içinden geçtiği zeminin cinsi vb. faktörler, dalganın yapı üzerinde oluşturacağı etkileri belirler. Yapılan çalışmalar, geçmiş depremler ve sismografik ölçümlerle, her bölgenin kendine has…

 • İvme

  İvme

  Tam Olarak Anlaşılmayan Kavram “İvme” Medyada sıkça işittiğimiz ve halk arasında pek anlaşılamayan ivme ne anlama geliyor? Bu kavram fizik biliminde “birim zaman süreci içinde değişen hız miktarı” şeklinde tanımlanmış olup, zaman ve hızla birlikte bir anlam ifade eder. Yer çekimi ivme değerinin 9,81 m/sn2 olması, yere düşen bir cismin hızının her saniyede 9,81 metre artacak…

 • Deprem Şiddeti ve Büyüklüğü

  Deprem Şiddeti ve Büyüklüğü

  Karıştırılan Kavramlar: Şiddet ve Büyüklük Genellikle deprem “şiddet” ve “büyüklük” kavramları karıştırılmaktadır. Bunlara açıklık getirmek gerekirse şöyle özetleyebiliriz: Depremin şiddeti: Depremin yapılarda oluşturduğu zararın niteliği ve miktarına göre mevcut cetveller yardımıyla şiddet derecesi belirlenir. Kullanılan ölçeğin adı, I ve XII arası şiddet cetveli olan “Mercalli” ölçeğidir. Yapılarda oluşan hasara göre I-XII arasında, şiddet cetvelleri kullanılarak…